Iets creëeren zie ik als een belangrijke manier om je natuur na te leven. Tot bloei te laten komen, misschien. Dat we daarbij ook op moeten letten dat we de omgeving er niet mee verpesten is een nieuwe uitdaging, die ik nog niet helemaal heb geïntegreerd, maar waar ik wel naar toe werk. Ik ben autodidact, en geboren in 1958. Veel plezier bij het bekijken van mijn werk !